Uncategorized

Hjelp oss med epost-adresser

Kirkeby Grendehus har over 550 medlemmer etter at andelene ble gjort om til medlemskap for et par år siden. Utfordringen vår er at ingen visste hva epost var den gangen andelene ble tegnet fra 1978 og framover. Hjelp oss med å oppgrader medlemslistene våre med epostadresser og mobiltelefonnummer.

Vi ønsker en god og effektiv kommunikasjon med våre medlemmer. Derfor ønsker vi å benytte epostadresser og sms til mobilnummer. Det vil spare grendehuset for mye tid og kostnader til porto, men viktigste av alt er muligheten til holde medlemmene oppdatert med hendelser de kan ha interesse av.

Per i dag er det kun til grendehusfesten siste lørdagen i januar det sendes ut innbydelser. For mange av medlemmene er dette eneste kontakten de har med Kirkeby Grendehus. Vi ønsker imidlertid at medlemmene våre skal få kjennskap til lokale arrangementer og opplegg. Ikke minst auksjonene. Med et par enkle tastetrykk kan vi bistå arrangørene med effektiv markedsføring, hvis vi får et godt register med epostadresser og mobiltelefonnummer. Hjelp til selvhjelp for oss som ønsker et aktivt lokalsamfunn i og rundt grendehuset vårt.

 

Send oss epostadressen

Vi oppfordrer derfor våre medlemmer å sende informasjon til oss, slik at vi kan oppgradere medlemslistene våre med korrekt adresse i tillegg til epost og mobilnummer. Det vi ønsker er:

Navn:
Adresse:
Postnr/sted:
Epostadresse:
Mobilnummer:
Fødselår:

Klikk her på kirkebygrendehus@gmail.com og bidra til å gjøre grendehuset mer tilgjengelig og levende.

 

Livsvarig medlemskap

Tidligere var andelene mulig å overføre til andre, gjerne barn eller barnebarn. Da Samvirkeloven ble endret for et par år siden, måtte Andelslaget Kirkeby Grendehus AL gjør et valg; samvirke eller organisasjon?

Det enkleste for alle er organisasjon med medlemskap. Uansett hvor mange andeler en hadde, ble dette gjort om til personlig, livsvarig medlemskap. Alle medlemmer har en stemme på årsmøtet, og medlemskapet kan ikke overføres til andre.

Er du ikke medlem?

Da er du hjertelig velkommen til å bli medlem. Kontingenten for livsvarig medlemskap er minimum 500 kr som engangssum. Du må gjerne bidra med mer. Vi trenger tilsvarende informasjon på nye medlemmer. Husk å skrive inn navnet ditt når du innbetaler kontingenten til 1020.20.98288.