Uncategorized

Årsmøtet roste styret

Årsmøtet roste styret

«Komiteen er imponert over hvor godt Grendehuset holdes i hevd og oppdateres, og ikke minst over den kjempefine innsatsen som styret gjør for bygdas storstue. All honnør til sittende styre for deres innsats og engasjement», konkluderer Kontrollkomiteen i Kirkeby Grendehus.

Et enstemmig årsmøte sluttet seg til både årsmelding, regnskap og kontrollkomiteens beretning. I løpet av 2014 er det investert over 200.000 kr i oppussing og standardheving av hele grendehuset gjennomført av ca. 90 personer med til sammen 700 dugnadstimer.

Årsmøtett vedtok å endre vedtektene slik at alle kan bli medlemmer i grendehuset. Medlemskap i grendehuset er livsvarig hvis en ikke ønsker å avslutte det. Per i dag koster det minimum 500 kroner å melde seg inn. Det er frivillig å betale mer.

Styret i 2015 består av:

Leder: David Koht-Norbye, nestleder: Rolf Kirkeby, styremedlemmer: Synnøve Bjørknes Lundeby, Christoffer Høie, Einar Solerød. Hans Joachim Hysestad og varamedlemmer: Gunnar Klerud og Marius Nicolaisen.

Kontrollkomiteen består, som før, av Steinar Heller, Per Weng og Kai Funderud.  Valgkomite: Lene Ørka, Ingrid Langeland, Christoffer Bodal og varamedlem Birgitte Rud.