Uncategorized

– Holder grendehuset i svært god stand

årsmøte 2016 bilde

Kontrollkomiteen i Kirkeby Grendehus roser styret for en svært god jobb, og selv etter 34 driftsår fremstår Grendehuset i svært bra stand.

Dette er konklusjonen i årsrapporten fra Kontrollkomiteen, som ble lagt frem på et rolig og godt årsmøte nylig. I fjor var en liten økning i antall utleiedager, og i alt var det 72 arrangementer.

I løpet av 2015 har Kirkeby Grendehus, takket være 125.000 kr fra Eidsberg Sparebank, byttet ut den gamle komfyren og installert en kombidamper. Kjøkkenet er dermed topp moderne og har fått økt kapasitet når det skal lages mat til opptil 250 middagsgjester.
Den frittstående boden er kledd inn og har fått saltak, og fremstår nå i samme stil som grendehuset. Alt gjort på dugnad, og kontrollkomiteen synes den er blitt veldig fin. Mer enn 700 dugnadstimer er lagt ned i dette arbeidet, ominnredning av kjøkkenet, hovedrengjøringer, snøbrøyting, føring av regnskap og kioskvakter på de 15 auksjonene som gir et godt bidrag til regnskapet.
Økonomisk ble det bra år selv om regnskapet viser et underskudd på vel 11.000 kr etter betydelig kostnader til oppussingen av boden.
Etter mange år som nestleder takket Rolf Kirkeby for seg i styret. Han fikk velfortjent ros og takk for innsatsen. Det gjorde også styremedlem Synnøve B Lundeby og varamedlem Gunnar Klerud som ga seg. Nye i styret er Viggo Garseg, Bård Rolfsen og Thor Øivind Holm. David Koht-Norbye ble gjenvalgt som styreleder og de øvrige i styret er Christofffer Høie, Einar Solerød, Hans Joakim Hysestad og varamedlem Marius Nicolaisen.
Kontrollkomite: Steinar Heller, Per Weng og Sara Camilla Heer (ny). Valgkomite: Ingrid Langeland, Christoffer Bodal og Synnøve B Lundeby (ny).