Uncategorized

Ros til styret i Kirkeby grendehus

Kontrollkomiteen i Kirkeby grendehus konkluderte i sin rapport til årsmøtet med at huset er i særdeles god stand, og det sittende styret også i 2017 har gjort en særs god jobb.

Årsmøtet gikk for øvrig greit og raskt unna i løpet av en snau halvtime. En fyldig årsmelding og regnskap med litt over 40.000 kr i overskudd var kunngjort på Facebook og sendt de medlemmene som har oppgitt epostadressen sin, sammen med innkallingen.
Det ble i 2017 utført et omfattende dugnadsarbeid med utskifting av masser for legging av belegningsstein rundt inngangen, samt oppgradering av grøfter. Takket være sponsorer som bidro med 170.000 kr og svært gode rabatter lot dette seg gjennomføre noe billigere enn forventet. Det bidro til at årsresultatet ble det beste på mange år.
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt. Styret består nå av leder David Koht-Norbye, styremedlemmer Christoffer Høie, Ole Christian Heller, Camilla Anthonsen, Jørn Arild Pettersen (ny), Vilde Hallgren Bodal (ny) og varamedlemmene Sara Camilla Heer og Stina Davidsen Aarsland (ny).
Kontroll- og revisjonskomiteen består av leder Steinar Heller, Per Weng og Harry Birch Hvidsten (ny).
Viggo Garseg og Thor Holm gikk ut av styret, og de ble takket for innsatsen de har gjort i styret og gjennom dugnader.