Uncategorized

Nå er grendehuset endelig onlinePÅ NETT: – Nå er vi endelig på nett. I midten foran Ann-Helen Helgerud fra Eidsberg Sparebank flankert av Steinar Heller og Gunnar Heen som var med å dra i gang finansieringen av prosjektet. Fra venstre ellers Camilla Anthonsen, Hans Jørgen Milli, Viggo Garseg, Christian Olsen, Christoffer Høie og Rolf Kirkeby
.

Endelig kan du koble deg til internett i Kirkeby grendehus. Dugnad og sponsorer sørget for at verden åpner seg midt i Eidsberg.

I sommer og i høst har Kirkeby grendehus fullført rehabiliteringen og oppgraderingen av distriktets største møte- og selskapslokale. Dette ble markert med hyllest til de som gjorde det mulig; dugnadsgjengen og støttespillerne i næringslivet.

STOR DUGNADSINNSATS
I juni ble det utført over 410 dugnadstimer med maskiner og mannskap da uteområdene ved inngangene fikk skiftet ut dårlig asfalt med setningsskader med skikkelig grunnarbeid og nylagt steinsatt gårdsplass. I høst er det gravd trekkerør fra Kirkefjerdingen skole til grendehuset. Nå er fiberkabelen på plass og to rutere sørget for at topp kvalitet bredbåndstilgang.

– En stor takk til Eidsberg kommune som lar oss benytte deres bredbånd til skolen på kveldene og i helgene. Og ikke minst en takk til Eidsberg Sparebank som har bidratt med 100.000 kr til bredbåndtilkoblingen, og at vi fikk steinlagt hele plassen, sier styreleder David Koht-Norbye.

VERDIGFULL STØTTE
– Opprinnelig var det snakk om å kun steinlegge foran hovedinngangen. Tre lokale bedrifter sa seg villig til å betale for dette, og Lintho Steinmiljø ville gjøre jobben gratis. Etter hvert fikk vi med oss flere sponsorer og Lintho tok sporty på seg å steinlegge hele området. Vi har fått 200.000 kr samlet i direkte økonomisk støtte. Lokale entreprenører, transportører og bønder stilte med maskiner og utstyr, og samlet har vi fått utført arbeid verdt 650.000 kr, roser han engasjementet i bygda.

Når maskinene først var på plass, fikk grendehuset dessuten løst overflatevannproblemene de har slitt med etter at den kommunale ledningen har kollapset. Grøfter og kummer ble rensket og spylt rene og ny drenering lagt. Som takk for innsatsen spanderte Kirkeby Grendehus pizza-aften på dem som hadde tid til å være med.

50.000 TIMER DUGNAD!
De siste seks årene har grendehuset blitt påkostet verdier for mellom 1,5 og 2 mill. kr. Nytt og bedre ventilasjonsanlegg, oppussing med maling både innvendig og utvendig, nye ovner på kjøkkenet og nå i år nylagt belegningsstein og bredbånd er alt utført på dugnad. Da grendehuset sto ferdig i 1981 var 10.600 dugnadstimer utført. Årlig utføres 700–1.000 dugnadstimer, og da er ikke de store jobbene regnet med. Det er nå 40 år siden ideen om nytt grendehus ble lansert, og oppsummert har bygdefolket i Eidsberg utført over 50.000 dugnadstimer i løpet av disse årene.