Uncategorized

Gaver reddet økonomien i 2020

Kirkeby Grendehus mottok i fjor 136.000 kr i gaver, og det bidro til overskudd i pandemiens år hvor utleien ble sterkt redusert. En spesiell takk til Høie og Kirkefjerdingen sykepleieforening som ga oss pengene sine da de la ned. Mer om dette på årsmøtet torsdag 10. juni kl 19.00, og i årsmeldingen:

Styret i 2020 har bestått av:

Leder:                                 David Koht-Norbye

Nestleder:                         Eileen Fredrikke Aas Johansen

Sekretær:                          Kari Østby

Styremedlemmer:           Jarle Bjørnstad
                                           Joachim Brøske Kleven

                                           Stina Davidsen Aarsland             

                                           Christian A. Olsen

Varamedlemmer:            Jens Kyrre Antonsen

                                            Turi Ludvigsen

Varamedlemmene har vært kalt inn til styremøtene.

Det har i perioden vært tre styremøter og det er protokollert 25 saker. To av møtene har foregått digitalt på teams grunnet Covid -19.

Styret har også hatt kommunikasjon via e-post, telefon og på dugnader.

Ettersom vi ikke fikk valgt kasserer i styret, har Lisbet Milli fungert som kasserer. Regnskapet har vært ført av Hanne Brattås.

Vi oppnevnte i 2016 en kjøkkenkomite til å bistå oss med rengjøring og diverse oppgaver, som fortsatte med det i 2020. Medlemmer:       

                                            Synnøve Biltvedt

                                            Reidunn Fundingsrud

                                            Harriet Aas

Ansvarsfordeling:

 • Booking og nøkler: David, Christian bistår
 • Innkjøp av diverse varer og utstyr: Rolf og Stina
 • Rigging før og etter auksjonene: Joachim organiserer dette
 • Organiseringen av kioskvakter: Turi, Eileen bistår.

2020 ble et år preget av Covid-19 også for Grendehuset. Fra og med 12. mars har aktiviteten og utleien vært minimal, noe som naturligvis også har preget Grendehusets økonomi. Takket være en snartenkt og kreativ leder, har det allikevel vært noe utleie til kor utenøvingslokaler. Fire kor i Eidsberg og Askim ble nektet bruk av skolene, og mot at de betalt for strøm og vasking når det skulle være et arrangement, lot vi dem få øve i to perioder på forsommeren og etter ferien. Vi fikk dekket våre kostnader og litt til, og det var til glede for mange.

Auksjoner, selskaper, fester og konfirmasjoner ble avlyst uten at de måtte betale for seg. Få minnesamvær lot seg gjennomføre i 2020. I alt ble det 44 «normale» utleiedager når vi tar med fem ganger utleie til et firma som kun har brukt kjøkkenet for å produsere sauser. Totalt ble huset brukt 73 ganger når vi tar med 29 korøvinger.

Til tross for lite aktivitet, har det allikevel vært gjennomført noen arrangementer. Rigging til disse er gjennomført av styrets medlemmer på dugnad. Det har foreløpig ikke lykkes oss å finne en arvtager til Rolf Kirkeby. Det rettes en stor takk til dere som har bidratt med kioskvakter, snørydding og annen dugnadsinnsats. Uten deres velvillighet ville det vært utfordrende å drifte grendehuset slik vi gjør i dag.

På grunn av Covid – 19 restriksjoner besluttet festkomiteen for Årsfesten at det ikke ble noe arrangement i januar 2021. Vi satser på et skikkelig 40 års jubileum i januar 2022 når Covid-19 forhåpentligvis er under kontroll. Festkomiteen blir sittende.

Økonomi

Til tross for et svært vanskelig år preget av korona og forbud mot arrangementer mye av tiden, legger vi fram et over overskudd på kr 42.460,28 takket være store gaver på til sammen kr 136.643,83.

En spesiell takk går til Høie og Kirkefjerdingen sykepleieforening. De vedtok i 2020 å legge ned sitt virke etter 1117 år humanitær innsats for bygda. Det er med ærbødighet vi mottok resterende midler, kr 59.197,92, spart opp ved bl.a. utallige basarer i grendehuset og tidligere i Bondehallen. Meningen er å bruke pengene til noe nyttig, og i første omgang ble det å sanere resten av et lån, slik at vi slipper dyre rentekostnader de neste årene.

Sparebank 1 Østfold og Akershus åpnet for søknad om korona-støtte, og vi fikk meget gledelig 25.000 kr uten noen betingelser. Eidsberg Sparebank ga oss 25.000 kr i bidrag til å forsterke innkjøringen på p-plassen og tiltak for å motvirke problemene med store hull, Grini-stiftelsen ga oss 20.000 kr til innkjøp av gulvskuremaskin og takket være en kjemperabatt fra Eik Senteret og gaven fra sykepleieforeningen kunne vi realisere ny gulvskuremaskin til 40.000 kr.

Korona-tider med liten aktivitet kombinert med lave energipriser bidro til vesentlig mindre strømkostnader i 2020.  Det bidra også til et godt resultat til tross for vesentlig mindre leieinntekter.

Vi retter en stor takk til våre velgjørere i et heller magert år for Grendehusets sin del.

Grasrotandelen har i år gitt oss 8.943 kr i inntekt. Tusen takk til dere som har bidratt.

Aktiviteter i perioden:

 • Det har vært 44 utleier i perioden – 73 med korøvingene. Heen 4H har en fastprisavtale for hele året, bruken telles dag for dag. Auksjonene teller da en bruksdag, selv om Lundsrud disponerer huset 2-7 dager pr auksjon.
 • Det ble gjennomført en bygde Quiz, 5. februar, i samarbeid med idrettslaget før Norge stengte. Vi håper på bedre tider igjen til høsten.
 • Vi har fått spotter til å lyse opp scenen av Lundsrud Auksjon, og Kjøkkenhuset sponset elektriker til monteringen sammen med en av våre folk. Takker så mye.
 • Strømforbruket til Grendehuset kostet oss 49.048 kr mot 103.194 kr i 2019. Dette skyldes dels lavere strømpriser og at vi har hatt en grundig gjennomgang av energiforbruket på huset. Fyringen har vært slått av mens huset har vært stengt.
 • Vannforbruket var i fjor kun 89 kbm mot 182 kbm året før. Dermed fikk vi tilbakebetaler 1.520 kr på de kommunale avgiftene!                                                                  
 • Vårdugnad 29. april og dugnad på høst er utført. Vasking av vinduer, tak og vegger innendørs i løpet av høsten.
 • Innkjøp av ny gulvvaskemaskin

Nye oppgaver og prosjekter:

 • Grave ny åpengrøft mellom grusbanen og p-plassen og langs med Prestegårdsskogen etter hogsten til Statens Skoger og idrettslaget.
 • Vårrengjøring ute og inne.
 • En del malerarbeider på karmer, dører, i gangen og fronten på scena.
 • Lakke gulvet i peisestua og møterommet.
 • Rydde og sette opp hyller i «kontoret» og boden ute
 • Reparasjon av stoler – vurdere å kjøpe nye
 • Skifte vindski/kappe på utbygget over kjøkkenet

 Leiepriser i neste periode:

Styret foreslår at leieprisene for neste periode blir uendret. 

Medlemskap

Medlemskap i grendehuset er livsvarig hvis en ikke ønsker å avslutte det. Per i dag er medlemskontingenten minimum 500 kroner for å melde seg inn. Det er frivillig å betale mer.