Mer utleie, men dyr strøm ga underskudd

Kirkeby Grendehus kan glede seg over 15 flere utleiedager i 2019 i forhold til årene før. Likevel ble det underskudd på vel 9.000 kr. Dyre strømkostnader og leietakere som ikke betaler for seg er hovedårsaken til underskuddet. Mer om dette på årsmøtet torsdag 5.mars kl 19.00, og i årsmeldingen:

Styret i 2019 har bestått av:

Leder:                                  Roy Atle Skjørshammer Kirkeby

Nestleder:                         Eileen Fredrikke Aas Johansen

Sekretær:                           Kari Østby

Styremedlemmer: 

David Koht-Norbye

Jørn Arild Pettersen

Vilde Hallgren Bodal

Varamedlemmer:           Stina Davidsen Aarsland

                                             Turi Ludvigsen

Varamedlemmene har vært kalt inn til styremøtene.

Det har i 2019 vært fire styremøter og det er protokollert 26 saker.

Styret har også hatt kommunikasjon via e-post, telefon og på dugnader.

Ettersom vi ikke fikk valgt kasserer i styret, har Lisbet Milli fungert som kasserer. Regnskapet føres av Hanne Brattås.

Vi oppnevnte i 2016 en kjøkkenkomite til å bistå oss med rengjøring og diverse oppgaver, som fortsatte med det i 2019. Medlemmer:   

                                               Synnøve Biltvedt

                                               Reidunn Fundingsrud

                                               Harriet Aas

Rolf Kirkeby har vært sykemeldt store deler av året, og vil gi seg som tilrettelegger for auksjonene. Vi er på utkikk etter hans erstatter(e), men enn så lenge har rigging til auksjoner i stor grad blitt gjort av styret på dugnad.  En stor takk også til alle som har bidratt med kioskvakter, snørydding og annen dugnadsinnsats. Uten deres velvillighet ville det vært utfordrende å drifte grendehuset slik vi gjør i dag.

Årsfesten ble avholdt tradisjonen tro, siste lørdag i januar. Det var påmeldt 210 deltagere. Det var en vellykket fest. Takk til festkomiteen for vel gjennomført arrangement. Vi etablerte en ny rutine i 2018 ved at det ble ikke sendt ut skriftlig innbydelse til alle våre vel 525 medlemmer, da portoen har blitt så dyr. Mange bor langt vekk og andelen eldre, som ikke deltar på festene lenger, er stadig stigende. Invitasjon til festen har blitt kunngjort på Facebook. Vi har ca. 150 medlemmer registrert med e-post adresser, og de fikk sammen med stifterne i det første styret, tidligere ledere og faste, eldre festdeltakere skriftlig innbydelse i år også.

Ansvarsfordeling:

Roy A. S. Kirkeby: Ansvar for organisering av dugnader og oppfølging av praktiske oppgaver

David Koht-Norbye: Ansvar for utleie av lokalene inkludert nøkler

Stina Davidsen Aarsland og Rolf Kirkeby: Ansvar for innkjøp til kiosk og huset for øvrig.

Jørn Arild Pettersen: Ansvar for kiosklister og diverse oppfølging av praktiske oppgaver.  

 Aktiviteter i perioden:

 • Det har vært 85 utleier i perioden. Heen 4H har en fastprisavtale for hele året, bruken telles dag for dag. Det er en økning på 15. Auksjonene teller da en bruksdag, selv om Lundsrud disponerer huset 2-7 dager pr auksjon.
 • Etter initiativ fra Eidsberg IL har vi med stort hell arrangert 4 bygdequiz kvelder, og det er planlagt flere i 2020. Artig at så mange lag stiller fra de ulike grendene og lokale konstellasjoner.
 • 40 personer har deltatt og utført ca. 700 timer dugnad med administrative oppgaver, forberedelser og opprydding knyttet til auksjoner, hovedrengjøring om våren, snørydding, kasserer og regnskapsføring.
 • Strømforbruket til Grendehuset lå på 54.997kWh i fjor og det kostet oss 103 194,19 kr mot 88.372,38 kr i 2018. Strømmen var dyr i fjor. Effekten vinterstid er det som drar opp kostnadene.
 • Vannforbruket akonto 2019 ble beregnet på det høye vannforbruket i 2018 da vi solgte vann til idrettslaget for vanning av gressmatta. Vannforbruket i 2019 var på 178 kbm.                                                         
 • Marthe Elise Bye sluttet som renholder i august 2019. Etter en utlysning på våre nettsider og Facebook, ble det arrangert intervjurunde. Anniken K. Grønheim ble ansatt som ny renholder i september 2019. Vi takker for godt samarbeid og vel utført arbeid.
 • Lundsrud har vasket en god del stoler for oss i slutten av perioden.
 • Det er skaffet fire nye brannslukningsapparater til huset + slukkeskum og branntepper.
 • Førstehjelpsskrinet er fylt opp.
 • Dugnad før årsfesten med diverse vasking og rydding på huset.
 • Toaletter og flere dører ble malt på vårdugnaden.
 • Vi har med stort hell hatt flere russefester og ungdomsfester på huset. Godt samarbeid med politi og vaktselskap og ikke minst russen selv.

Økonomi

Årets regnskap gir oss et underskudd på kr 9205,53. Bakgrunn for dette er i første rekke høye strømpriser i 2019, samt at vi har bokført nesten 15.000 kr i tap på leietakere som ikke har gjort opp for seg.

Takk til dere som bidro med 8.645 kr gjennom grasrotandelen av tippingen.

Inntektene fra vasking går omtrent opp i opp med kostnadene. Husleie og vask dekker kostnadene til renholdet.

Virksomheten er svært sårbar, ettersom hoveddel av inntektene kommer fra de mange auksjonene og kiosksalget på disse.

Nye oppgaver og prosjekter:

 • Ny oppbevaring av matvarer til kiosken.
 • Utarbeide instruks til varmepumper- opp og ned varme
 • Male vegger og gulv ut i boden ved kjøkkenet, flekke der det er stygt.
 • Undersøke alternativer for nye stoler og eventuelt finansiering av dette.
 • Asfaltere hele eller deler av parkeringsplassen – søknad om midler sendt
 • Søke om penger til ny gulvvaskemaskin og innkjøp av denne.
 • Noen faste personer som kan bidra til rigging av auksjoner. Et team.

Leiepriser i neste periode:

Styret foreslår at leieprisene for neste periode blir uendret.  

Medlemskap

Medlemskap i grendehuset er livsvarig hvis en ikke ønsker å avslutte det. Pr i dag er medlemskontingenten minimum 500 kroner for å melde seg inn. Det er frivillig å betale mer.

Eidsberg, 31.12.2019

Roy Atle Skjørshammer Kirkeby         Eileen Aas Johansen         David Koht-Norbye

Leder                                                

Jørn Arild Pettersen                           Vilde Hallgren Bodal            Kari Østby                                                                                        

Stina Davidsen Aarsland                    Turi Ludvigsen