Medlemskap:

Vil du bli medlem i Kirkeby Grendehus?
Medlemskapet er livsvarig og kontingenten er kun kr 500,- eller så mye du ønsker å bidra med. Fyll ut skjemaet nedenfor og betal inn ditt bidrag til vår konto: 1020.20.98288.
Vi ønsker å oppdatere vårt andelsregister som fra 2013 er gjort om til medlemsregister. Spesielt er det viktig at adressene er riktige.
Vi ønsker også å kommunisere med våre medlemmer på en effektiv måte. Derfor epostadressen til de som har det. Dette vil spare oss for betydelige kostnader og lettere kunne bringe dere informasjon om Grendehuset.
Det er ønskelig å ha fødselsåret på våre medlemmer, samt mobiltelefonnummer.
Mye av arbeidet i Kirkeby Grendehus er basert på innsats fra folk i lokalmiljøet. Det letter vårt arbeid hvis vi vet hvem som kan være med litt dugnad. Jo flere som kan stille jo mindre blir det på hver enkelt.
Hvis dere har familiemedlemmer uten E-postadresse som er medlem, vil det være flott hvis dere kan fungere som kontakt person for disse. Bruk da skjemaet, men skriv inn familiemedlemmenes navn i stedet for deres eget.
Dere kan melde fra på 2 måter, enten ved å fylle ut skjemaet under eller ved å trykke på mailadressen du finner nedenfor og fortelle oss om det vi spør etter.

E-postadresse: kirkebygrendehus@gmail.com