Utleiereglement:

Grendehuset kan leies av alle til alle slags formål. Politivedtektene for Eidsberg kommune må overholdes. Åpne arrangementer med dans er ikke ønskelig.
Åpne arrangementer og ungdomsfester må en måned før arrangementet levere liste over godkjente vakter/vaktselskap til politiet med antall vakter i forhold til forventet antall festdeltakere. Normalt bør det være minst 3 vakter eller 1 per 50 festdeltakere.
Ungdomsfester må i tillegg betale kr 3.000,- i depositum og forskuddsbetaling av husleien.
Leietakeren er økonomisk ansvarlig for hærverk og ødeleggelser på bygg og inventar. Melding om ødeleggelser gis umiddelbart til utleieren. Utleieren plikter å utbedre skadene så rimelig som mulig.
Leietager må sørge for at det blir holdt orden i og omkring lokalet. Husstyret har anledning til å stanse arrangementet.
Huset disponeres normalt fra kl 12.00, og skal være ryddet og vasket innen kl 11.00 dagen etter. Etter avtale kan disse tidspunkter endres.
Utleieren står for renholdet av gulvene. Klage over renholdet før arrangement må leveres til nøkkelansvarlig senest en time etter at nøkkelen er mottatt eller når huset avtalt klart for bruk.
Leietager sørger for at lokalet er ryddet og søl tørket opp fra gulvene. Bordene skal gjøres rene og stolene plasseres opp-ned på bordene, slik de normalt står ved overtakelse av lokalet.
Bord og stoler plasseres etter eget ønske, men må settes tilbake på plass etter bruk. Ved flytting av bord og stoler skal disse løftes og ikke dras. Vi har bordtralle til disposisjon.
Leietager må sørge for det blir ryddet og holdt i orden også utenfor lokalet og på de arealene som er benyttet til parkering.
Leietageren må selv holde det de ønsker av lys, servietter, duker og annet å pynte med. Bordene er av god kvalitet og krever ikke duk. Ved dekking av langbord med innstikkplater, er duk nødvendig.
For bruk av oppvaskmasinen er det utarbeidet egen instruks som er oppslått på kjøkkenet. Instruksen må følges nøye. Alle servicer og kjøkkenutstyr settes tilbake på plass etter bruk.
Leietageren er ansvarlig for at alle vinduer og utgangsdører er lukke og låst etter bruk. Innvendige dører låses ikke av leietageren. Alt lys innvendig slukkes.
Nøkkel til grendehuset hentes etter nærmere avtale, og leveres tilbake snarest etter bruk.
Gjenglemte klær tas vare på av den enkelte leietager. Alle saken som leietager selv har tatt med til huset, skal fjernes etter bruk.
Dersom en leietager ikke overholder utleiereglementet, kan styret utelukke vedkommende for kortere eller lenger tid.
Disse reglene er vedtatt av årsmøtet i Kirkeby Grendehus A/L 15.2.1982, revidert av styret 2.2.2015 og gjelder inntil videre.
Bruk huset med fornuft – vi skal ha det lenge!!