• Uncategorized

  Gaver reddet økonomien i 2020

  Kirkeby Grendehus mottok i fjor 136.000 kr i gaver, og det bidro til overskudd i pandemiens år hvor utleien ble sterkt redusert. En spesiell takk til Høie og Kirkefjerdingen sykepleieforening som ga oss pengene sine da de la ned. Mer om dette på årsmøtet torsdag 10. juni kl 19.00, og i årsmeldingen: Styret i 2020 har bestått av: Leder:                                 David Koht-Norbye Nestleder:                         Eileen Fredrikke Aas Johansen Sekretær:                          Kari Østby Styremedlemmer:           Jarle Bjørnstad                                           Joachim Brøske Kleven                                            Stina Davidsen Aarsland                                                         Christian A. Olsen Varamedlemmer:            Jens Kyrre Antonsen                                             Turi Ludvigsen Varamedlemmene har vært kalt inn til styremøtene. Det har i perioden vært tre styremøter og…

 • Uncategorized

  Nå er grendehuset endelig online

  PÅ NETT: – Nå er vi endelig på nett. I midten foran Ann-Helen Helgerud fra Eidsberg Sparebank flankert av Steinar Heller og Gunnar Heen som var med å dra i gang finansieringen av prosjektet. Fra venstre ellers Camilla Anthonsen, Hans Jørgen Milli, Viggo Garseg, Christian Olsen, Christoffer Høie og Rolf Kirkeby. Endelig kan du koble deg til internett i Kirkeby grendehus. Dugnad og sponsorer sørget for at verden åpner seg midt i Eidsberg. I sommer og i høst har Kirkeby grendehus fullført rehabiliteringen og oppgraderingen av distriktets største møte- og selskapslokale. Dette ble markert med hyllest til de som gjorde det mulig; dugnadsgjengen og støttespillerne i næringslivet. STOR DUGNADSINNSATS I…

 • Uncategorized

  Ros til styret i Kirkeby grendehus

  Kontrollkomiteen i Kirkeby grendehus konkluderte i sin rapport til årsmøtet med at huset er i særdeles god stand, og det sittende styret også i 2017 har gjort en særs god jobb. Årsmøtet gikk for øvrig greit og raskt unna i løpet av en snau halvtime. En fyldig årsmelding og regnskap med litt over 40.000 kr i overskudd var kunngjort på Facebook og sendt de medlemmene som har oppgitt epostadressen sin, sammen med innkallingen. Det ble i 2017 utført et omfattende dugnadsarbeid med utskifting av masser for legging av belegningsstein rundt inngangen, samt oppgradering av grøfter. Takket være sponsorer som bidro med 170.000 kr og svært gode rabatter lot dette seg…