Gaver reddet økonomien i 2020

Kirkeby Grendehus mottok i fjor 136.000 kr i gaver, og det bidro til overskudd i pandemiens år hvor utleien ble sterkt redusert. En spesiell takk til Høie og Kirkefjerdingen sykepleieforening som ga oss pengene sine da de la ned. Mer om dette på årsmøtet torsdag 10. juni kl 19.00, og...
Comments are closed Les mer

Nå er grendehuset endelig online

PÅ NETT: – Nå er vi endelig på nett. I midten foran Ann-Helen Helgerud fra Eidsberg Sparebank flankert av Steinar Heller og Gunnar Heen som var med å dra i gang finansieringen av prosjektet. Fra venstre ellers Camilla Anthonsen, Hans Jørgen Milli, Viggo Garseg, Christian Olsen, Christoffer Høie og Rolf...
Comments are closed Les mer

Ros til styret i Kirkeby grendehus

Kontrollkomiteen i Kirkeby grendehus konkluderte i sin rapport til årsmøtet med at huset er i særdeles god stand, og det sittende styret også i 2017 har gjort en særs god jobb. Årsmøtet gikk for øvrig greit og raskt unna i løpet av en snau halvtime. En fyldig årsmelding og regnskap...
Comments are closed Les mer
Kirkeby Grendehus © 2015 | Webløsning levert av Navigatio AS