• Uncategorized

    Ros til styret i Kirkeby grendehus

    Kontrollkomiteen i Kirkeby grendehus konkluderte i sin rapport til årsmøtet med at huset er i særdeles god stand, og det sittende styret også i 2017 har gjort en særs god jobb. Årsmøtet gikk for øvrig greit og raskt unna i løpet av en snau halvtime. En fyldig årsmelding og regnskap med litt over 40.000 kr i overskudd var kunngjort på Facebook og sendt de medlemmene som har oppgitt epostadressen sin, sammen med innkallingen. Det ble i 2017 utført et omfattende dugnadsarbeid med utskifting av masser for legging av belegningsstein rundt inngangen, samt oppgradering av grøfter. Takket være sponsorer som bidro med 170.000 kr og svært gode rabatter lot dette seg…