Test

Voksen Ungdom/honnør Barn
10 ganger (ett klipp per gang) 1.160,- 920,- 840,-
25 ganger (ett klipp per gang) 2.720,- 2.160,- 1.910,-
52 ganger (ett klipp per gang) 5.275,- 4.185,- 3.820,-

Søndag- Fredag/ Vask
torsdag lørdag

Hele huset med peisestue, uten kjøkken 2.100 3.100 1.750
Hele huset uten peisestue 1.600 2.500 1.750
Hovedsal og møterom 1.200 2.100 1.750
Lillesal 350 600 1.000
Peisestue og møterom 750 1.000 1.000
Peisestue 500 600 1.000
Møterom 400 600 1.000
Hele huset hele helgen (fredag – søndag) 5.000 1.500
Minste leie i helg 2.000
Forberedelser dagen før 300
Kjøkkenet dagen før til middagsforberedelse 500
Bruk av kjøkkenet til Kafe Middag
Inntil 50 personer 100 300
51 – 100 personer 200 400
Over 101 personer 300 500

Søndag- Fredag/ Vask SUM
torsdag lørdag
Hele huset med peisestue, uten kjøkken 2.100 3.100 1.750
Hele huset uten peisestue 1.600 2.500 1.750
Hovedsal og møterom 1.200 2.100 1.750
Lillesal 350 600 1.000
Peisestue og møterom 750 1.000 1.000
Peisestue 500 600 1.000
Møterom 400 600 1.000
Hele huset hele helgen (fredag – søndag) 5.000 1.500
Minste leie i helg 2.000
Forberedelser dagen før 300
Kjøkkenet dagen før til middagsforberedelse 500
Bruk av kjøkkenet til Kafe Middag
Inntil 50 personer 100 300
51 – 100 personer 200 400
Over 101 personer 300 500

Kirkeby Grendehus © 2015 | Webløsning levert av Navigatio AS